Thuật Ngữ Ngành

Bare-metal Server

Bare-metal Server là gì? Máy chủ vật lý là gì?

Ceph

Ceph là gì?

Cloud Bursting

Cloud Bursting là gì? Tăng cường qua đám mây là gì?

cuBLAS

CUDA Basic Linear Algebra Subroutines là gì? Phương trình đại số tuyến tính cơ bản trên CUDA là gì?

CUDA

CUDA là gì?

cuDF

cuDF là gì?

cuDNN

CUDA Deep Neural Network là gì?

cuFFT

cuFFT là gì? CUDA Fast Fourier Transform là gì?

cuGRAPH

cuGraph là gì? nvGraph là gì?

cuML

cuML là gì?

CUTLASS

CUDA Templates for Linear Algebra Subroutines là gì?

 Deep Learning

Deep Learning là gì? Học tập sâu là gì?

Direct-attached Storage

Direct-attached Storage là gì? DAS là gì?

Field-programmable Gate Array

Field-programmable Gate Array là gì? Mảng phần tử logic có thể tái lập trình là gì?

FreeNAS

FreeNAS là gì?

Graphic Processing Unit – GPU

Graphic Processing Unit là gì? Bộ xử lý đồ họa chuyên dụng là gì?

HPC

High Performance Computing là gì? Điện toán hiệu năng cao là gì?

Hyper-converged Infrastructure – HCI

Hyper-converged Infrastructure là gì? Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ là gì?

Hypervisor

Hypervisor là gì? Phần mềm giám sát máy ảo là gì?

ImageNet

Internet SCSI – iSCSI

Internet Small Computer Systems Interface là gì? iSCSI là gì?

IO per Second – IOPS

Input/Output per Second là gì? IOPS là gì?

Kernel-Based Virtual Machine

Kernel-Based Virtual Machine là gì? Máy ảo dựa trên kernel là gì?

Machine Learning

Machine Learning là gì? Học máy là gì?

Multi-tenant

Multi-tenant là gì? Hệ thống đa khách hàng là gì?

NCCL

NVIDIA Collective Communications Library là gì?

Network-attached Storage

Network-attched Storage là gì? Thiết bị lưu trữ kết nối mạng là gì?

NVLink

NVLink là gì? Chuẩn giao tiếp NVLink là gì?

NVMe

Non-Volatile Memory Express là gì? Bộ nhớ không biến đổi tốc độ cao là gì?

OpenAcc

OpenAcc là gì?

Operational Technology – OT

Operational Technology là gì? Công nghệ vận hành là gì?

Optane Memory

Optane là gì?

PC over IP – PCoIP

PC over IP là gì? PCoIP là gì?

Power Supply Unit – PSU

Power Supply Unit là gì? Bộ cấp nguồn là gì?

Private Cloud

Private Cloud là gì? Đám mây riêng là gì?

RAPIDS

RAPIDS là gì?

Redundant Array of Inexpensive Disks – RAID

Redundant Array of Inexpensive Disks là gì? Hệ thống đĩa dự phòng là gì?

Redundant Power Supply

Redundant Power Supply là gì?

Remote Direct Memory Access – RDMA

Remote Direct Memory Access là gì? Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa là gì?

Server

Server là gì?

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Management Protocol là gì? Giao thức quản lý mạng đơn giản là gì?

Single-tenant

Single-tenant là gì? Hệ thống đơn khách hàng là gì?

Small Form-factor Pluggable – SFP

Small Form-factor Pluggable là gì? Small Form-factor Pluggable là gì?

Software-defined Network

Software Defined Network là gì? Mạng định nghĩa bằng phần mềm là gì?

Software-defined Storage

Hệ thống lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm là gì? Software-defined Storage là gì?

Solid State Drive – SSD

Solid State Drive là gì? Ổ cứng thể rắn là gì?

Storage Area Network

Storage Area Network là gì? Mạng lưu trữ là gì?

 TensorRT

TensorRT Inference Server là gì? TRTIS là gì?

Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure là gì? Hạ tầng ảo hóa desktop là gì?