Nakivo Backup & Replication BASIC

5.970.000đ
  • Nhà sản xuất: Nakivo
  • Mã sản phẩm TM7407 
  • Tình trạng: Còn hàng
Báo giá
Thông tin sản phẩm Nakivo Backup & Replication BASIC

NAKIVO Backup & Replication BASIC
Perpeptual per socket license


TÍNH NĂNG

  • Max Perpetual Licenses: 4 sockets
  • No Subscription License
  • Supported platforms: VMWare, Hyper-V

NAKIVO Backup & Replication cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho việc sao lưu, nhân bản các VM, hỗ trợ tính năng failover, sao lưu lên Cloud, backup copy, rút gọn kích thước backup, xác nhận qua screenshot, và thực hiện site recovery cho các môi trường cloud và ảo hóa. Tất cả trong một giao diện web tiện lợi.

Sản phẩm này cung cấp cơ chế sao lưu và nhân bản incremental dựa trên image và có đặc tính application-aware. Bạn có thể dễ dàng lập lịch tác vụ sử dụng Calendar Dashboard trên giao diện web của sản phẩm, và có thể tiết kiệm đến 1000 recovery point cho mỗi backup, xoay vòng chúng theo nguyên tắc GFS. Bạn cũng có thể bảo vệ các VM hay EC2 instance của bạn hiệu quả hơn bằng cách khai thác các cơ chế Changed Block Tracking (for VMWare), Resilient Change Tracking (for Hyper-V), hay Changed Regions Tracking (for Nutanix), LAN-Free Data Transfer, và tăng tốc network.

Giải pháp bao gồm chức năng khắc phục sau thảm họa tiên tiến cho phép bạn tự động hóa và điều phối các hoạt động DR trên nhiều site. Xây dựng quy trình phục hồi trang nâng cao để failover trên toàn bộ site chỉ bằng vài cú nhấp chuột, thực hiện kiểm tra khả năng phục hồi không phá vỡ (non-disruptive) và đảm bảo bạn có kế hoạch DR khả thi để giảm thiểu thời gian chết và tránh gây gián đoạn kinh doanh hoặc mất mát dữ liệu.

NAKIVO Backup & Replication cho phép bạn đơn giản hóa việc quản lý bảo vệ dữ liệu thông qua tự động hóa các tác vụ cốt lõi như backup, replication và sao chép backup. Thay vì theo dõi mọi thay đổi trong môi trường của bạn và thêm VM bằng tay vào danh sách tác vụ, bạn có thể thiết lập các chính sách dựa trên tên VM, thẻ, kích thước, vị trí, trạng thái nguồn, cấu hình hoặc các tham số khác. NAKIVO Backup & Replication có thể thường xuyên quét cơ sở hạ tầng ảo của bạn và tự động bảo vệ các phiên bản VM và EC2 phù hợp với các quy tắc chính sách.

NAKIVO BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

NAKIVO Backup & Replication cung cấp một giải pháp tích hợp để bảo vệ dữ liệu, đảm bảo rằng các ứng dụng và dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp được an toàn.

HỖ TRỢ XUẤT SẮC

NAKIVO không ngừng tập trung vào sự hài lòng và hỗ trợ của khách hàng. Khách hàng có thể liên hệ với các kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi ngay tại website. Hơn 97% người dùng phản hồi rằng họ hài lòng với những sự trợ giúp mà họ nhận được.

GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH

NAKIVO cung cấp sao lưu, sao chép, chuyển đổi dự phòng, sao lưu lên đám mây, sao lưu dự phòng, giảm kích thước sao lưu, xác minh ảnh chụp màn hình và khôi phục trang web cho các môi trường ảo, vật lý và đám mây – tất cả trong một giao diện web thuận tiện.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẢO TRÌ

NAKIVO cung cấp các tùy chọn giá linh hoạt bao gồm đăng ký vĩnh viễn trên mỗi socket và phí hỗ trợ trên mỗi máy chủ. Với chương trình Trade-In, bạn có thể chuyển sang sử dụng giải pháp của chúng tôi mà không làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VẬT LÝ, ẢO HÓA VÀ ĐÁM MÂY

NAKIVO Backup & Replication cung cấp sao lưu và nhân rộng dựa trên hình ảnh, nhận biết ứng dụng, sao lưu và nhân rộng. Bạn có thể dễ dàng lên lịch công việc bằng chức năng Calendar Dashboard trong giao diện web của sản phẩm và lưu tới 1.000 điểm khôi phục cho mỗi lần sao lưu, xoay chúng trên cơ sở GFS. Bạn cũng có thể bảo vệ máy ảo và AWS EC2 của mình hiệu quả hơn bằng cách tận dụng Changed Block Tracking (đối với VMware), Resilient Change Tracking (đối với Hyper-V) hoặc Changed Regions Tracking (đối với Nutanix), LAN-Free Data Transfer và Network Acceleration.

TỰ ĐỘNG HÓA VÀ PHỐI HỢP KHẮC PHỤC THẢM HỌA

NAKIVO Backup & Replication bao gồm chức năng khôi phục thảm họa tiên tiến cho phép bạn tự động hóa và điều phối các hoạt động DR trên nhiều trang web. Xây dựng quy trình Site Recovery nâng cao để khôi phục toàn toàn bộ site chỉ bằng vài cú nhấp chuột, thực hiện kiểm tra khả năng phục hồi và đảm bảo bạn có kế hoạch DR khả thi để giảm thiểu thời gian chết và tránh mất doanh thu hoặc dữ liệu.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN VỚI KHẢ NĂNG BẢO VỆ DỮ LIỆU DỰA TRÊN CHÍNH SÁCH

NAKIVO Backup & Replication cho phép bạn đơn giản hóa việc quản lý bảo vệ dữ liệu thông qua tự động hóa các tác vụ cốt lõi như sao lưu, sao chép và sao lưu. Thay vì theo dõi mọi thay đổi trong môi trường của bạn và thêm thủ công VM vào việc sao lưu, bạn có thể thiết lập các chính sách dựa trên tên VM, thẻ, kích thước, vị trí, trạng thái nguồn, cấu hình hoặc các tham số khác. NAKIVO Backup & Replication có thể thường xuyên kiểm tra hệ thống ảo của bạn và tự động bảo vệ các máy ảo và AWS EC2 phù hợp với các quy tắc chính sách đã được đặt ra.

BẢNG SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN NAKIVO BACKUP & REPLICATION

Basic Pro Essentials Enterprise Essentials Pro Enterprise

FEATURES

4 sockets max 2-6 sockets Unlimited 2-6 sockets Unlimited
30 VMs 100 VMs 30 VMs 100 VMs
Backup Copy Backup Copy Backup Copy Backup Copy
Backup to Cloud Backup to Cloud Backup to Cloud Backup to Cloud
Site Recovery Site Recovery
Calendar Dashboard Calendar Dashboard
Global Search Global Search
Policy-Based Data Protection Policy-Based Data Protection
HTTP APIs HTTP APIs
Active Directory Active Directory
Multi-Tenancy Multi-Tenancy
Self-Service Self-Service
Branding Branding
License Delegation License Delegation

SUPPORTED PLATFORMS

VMWare

Hyper-V

VMWare

Hyper-V

Physical*

VMWare

Hyper-V

Physical*

VMWare

Hyper-V

Physical*

Nutanix

AWS

Azure

VMWare

Hyper-V

Physical*

Nutanix

AWS

Azure

(*) Physical: Máy chủ Windows Server vật lý

Xem thêm